Content of Pneumatic Actuator and Electric Actuator

Epic 6 ค่า Difference Pressure ของ Butterfly Valve มีผลกับ Torque

ค่า Difference Pressure คืออะไร ? ค่า Difference Pressure เป็นค่าความต่าง ระว่างท่อ 2 ฝั่ง ที่มีวาล์วกั้นอยู่ ซึ่งวาล์วผีเสื้อจะมีผลเป็นอย่างมากเนื่องจากดิสของวาล์วเป็นลักษณะเป็นแผ่นจานดิส ซึ่งจะมีผลโดยตรงเพราะว่าแรงดันของท่อฝั่งปั้มขาเข้าจะมีแรงดัน และฝั่งขาออกจะไม่มีแรงดัน ดังนั้นจะมีค่าความต่าง เรียกว่าค่า Diff ซึ่งจะทำให้แรงบิด หรือทอร์ค มีค่าสูงกว่าวาล์วประเภทอื่นๆ การเลือกหัวขับเพื่อใช้ควบคุมวาล์วผีเสื้อนั้น จำเป็นต้องนำค่าแรงดันของไหลมาคำนวนค่าหาแรงบิดด้วยเพื่อให้หัวขับทำงานได้มีประสิทธิ์ภาพในการทำงานและไม่ให้เกิดปัญหาวาล์วเปิดไม่ออก

Epic 5 Mounting Pad สําหรับ Ball valve และ Butterfly Valve

Mounting Pad ใช้สําหรับต่ออุปกรณ์เสริม เช่น หัวขับลม หัวขับไฟ หรือ เกียร์ ซึ่งมีตำแหน่งรูปยึดน็อตและก้านวาล์วมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (อ้างอิงจาก มาตรฐาน ISO 5211) มีลักษณะตามรูปดังนี้   หากอุปกรณ์วาล์วที่ไม่มี Mounting Pad และ ก้านวาล์วไม่เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ให้ใช้อุปกรณ์เสริมในการแปลงให้มีตำแหน่งยึดน็อต เรียกว่า “ Keymount” ตามรูป

Epic 4 Step และชื่อเรียกในการทํางานที่ค่าแรงบิดต่างๆ ของวาล์ว

แรงบิดของวาล์วมี 6 ตำแหน่ง ในการทำงาน ดังนี้ (อ้างอิงจาก บอลวาล์ว) 1. Break to open (BTO) : แรงบิดนี้เมื่อเปิดวาล์วและลูกบอลเคลื่อนที่ บ่าวาล์วจะถูกแรงเสียดสี แรงบิดนี้เรียกจะเรียกว่าแรงบิดแตกหัก 2. Running torque (RT) : แรงบิดของวาล์วเมื่อลูกบอลเปิดขึ้นที่ประมาณ 35°–45° 3. End to open (ETO) :

Epic 3 มาตรฐาน ISO5211 (Useful ISO5211 Mounting Dimension)

มาตรฐาน ISO5211 คืออะไร? สำคัญกับวาล์วหัวขับอย่างไร? มาตรฐาน ISO5211 คือมาตรฐานยุโรป ที่กำหนดระยะต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการติดตั้ง(Mounting) หัวขับ(Actuator)และวาล์ว(Valve)เข้าด้วยกัน รายละเอียดของมาตรฐาน ISO5211 จะบ่งบอกระยะ(Dimention)ที่สำคัญไว้ เช่น ระยะห่างระหว่างรูร้อยน็อต ขนาดน็อต เป็นต้น เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตหรือแม้แต่ผู้ซื้อ สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม โดยมาตรฐานนี้ได้กำหนดค่าเพื่ออธิบายรายละเอียดเหล่านี้ด้วยอักษร “F” ตามด้วยค่า เช่น F3 F5 F16 สำหรับวาล์วที่มี ISO5211 มักจะพบในวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อใส่กับหัวขับโดยตรง สังเกตได้จากชื่อของวาล์ว ยกตัวอย่างเช่น Ball Valve Direct Mount และ Butterfly Valve Bare Shaft หากในสเปคสินค้าไม่ได้ระบุค่า F เอาไว้ ผู้ใช้สามารถวัดระยะจริงแล้วเทียบกับตารางมาตรฐานได้ ทั้งนี้นอกจากการดูระยะจากมาตรฐาน ISO5211 แล้วยังมีปัจจัยสำคัญอย่างค่าทอร์ค(Torque) รูปแบบการทำงานของหัวขับที่มีทั้งแบบ Double Acting, Single Acting ซึ่งจำเป็นต้องทราบก่อนการเลือกซื้อ ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO5211 ประโยชน์ของ ISO5211 คือการที่ผู้ใช้สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่มีระยะร้อยน็อตตรงกันได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งและลดต้นทุนที่อาจเกิดจากการดัดแปลง ทั้งยังช่วยให้การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเร็วขึ้น และช่วยให้สามารถเปลี่ยนยี่ห้อหรือหายี่ห้อทดแทนได้ เพราะแต่ละส่วนจะถูกปรับโดยมาตรฐานเดียวกัน ค่า F ของวาล์วกับหัวขับไม่ตรงกันทำอย่างไร? หากค่า F ของหัวขับและวาล์วไม่ตรงกัน สามารถแก้ไขได้โดยการดัดแปลง ซึ่งทางบริษัท ปาโก้ ได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมที่ทำให้วาล์วและหัวขับที่มีค่า F ไม่ตรงกันสามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้ ในที่นี้เราเรียกอุปกรณ์ดังกล่าวว่า Keymounth และ Bush (อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อชุดวาล์วหัวขับกับเราเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายแยกน้า)     มาตรฐานการติดตั้งนี้ให้ประโยชน์มากมาย เช่น วาล์วประกอบมีการติดตั้งได้หลากหลายทั้งด้านการใช้งาน และเงื่อนไขนี้ส่งผลให้มีการออกแบบที่กำหนดเองขึ้นมามากมายการทำความเข้าใจความเกี่ยวเนื่องระหว่างส่วนประกอบเหล่านี้จึงมีความสำคัญ ต่อทั้งอายุการใช้งานของอุปกรณ์,ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของวาล์ว Mounting

Epic 2 How to การหาค่าทอร์ก

การหาค่าทอร์ก อุปกรณ์หัวขับลม มีการออกแบบหลายประเภท แต่ทั้งหมดก็มีความต้องการเช่นเดียวกันสำหรับความเข้าใจพื้นฐานเกี่ยวกับวิธีการทำงานของแรงบิดของวาล์ว ความแม่นยำเป็นสิ่งสำคัญ ไม่ว่าจะขนาดใดก็ตาม การเลือกขนาดหัวขับลมที่ไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดปัญหามากมาย บางครั้งหัวขับลมจะมีแรงบิดเพียงพอที่จะเปิดวาล์วได้ แต่ไม่เพียงพอที่จะปิดวาล์ว บางครั้งวาล์วอาจติดขัดในช่วงกลางจังหวะ ในบางครั้ง หัวขับลมอาจให้แรงบิดมากจนทำให้ก้านวาล์วที่ทำงานอยู่เสียหายได้อีกด้วย ดังนั้นการเลือกค่าทอร์คเพื่อให้เหมาะสมกับวาล์วจึงเป็นสิ่งสำคัญในการเลือกใช้หัวขับ โดยปกติแล้วค่าทอร์กหรือแรงบิด ผู้ผลิตอุปกรณ์วาล์วและหัวขับลม จะลงข้อมูลเกี่ยวกับค่าทอร์คหรือแรงไว้ในเบื้องต้น (จังหวะการปิด) ทอร์กหรือแรงบิดคืออะไร ? แรงบิดคือการวัดแรงที่กระทำต่อวัตถุที่ทำให้วัตถุหมุน โดยจุดหมุนคือแกนที่วัตถุหมุน แรงบิดมีหน่วยวัดเป็น lb·ft (pound-foot), lb·in

Epic 1 How to Torque ทอร์กหรือแรงบิดคืออะไร

Torque หรือแรงบิดในระบบของหัวขับลม เป็นทอร์กหรือแรงบิดที่เกิดขึ้นโดยการดันของลูกสูบภายในระบบของหัวขับลม โดยการบิดจะหมุนเป็นลักษณะ 90 องศา

5 ขั้นตอนการเลือกหัวขับ

ขั้นตอนการเลือกหัวขับที่ใช้สำหรับอุปกรณ์วาล์วสำหรับ ในการเลือกหัวขับลมสำหรับวาล์วนั้น จำเป็นต้องคำนึงถึง Safety Factor ของวาล์ว เพื่อให้ค่าแรงบิดที่สัมพันพันธ์กันระหว่าง “แรงบิดที่เกิดจากตัวหัวขับ” กับ “แรงบิดของวาล์วขณะเปลี่ยนสถานะ” (มีเวลาใกล้เคียงกับการเปิดหรือปิด) วาล์วและหัวขับ มีให้เลือกใช้มากมายหลายรุ่นหลายยี่ห้อ ดังนั้นผู้ใช้จำเป็นจะต้องมีความรู้เกี่ยวกับการเลือกใช้หัวขับให้เหมาะสมตามขนาดของวาล์ว เพื่อให้วาล์วนั้นทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ขั้นตอนการเลือกหัวขับ Pneumatic actuator เพื่อให้เหมาะสมกับวาล์ว 1. เลือกประเภท ขนาด และวัสดุของวาล์ว ผู้ใช้สามารถตรวจสอบดูค่าแรงบิดของวาล์วตามคู่มือของทางผู้ผลิตระบุบไว้ “ให้เลือกดูค่าแรงบิดสูงสุด”

Electric-Actuator Ball-Valve uPVC

Applications


KLQD Electric Actuator Ball Valve uPVC quick connection. Straightforward to put in and simple to restore. This merchandise is your cost-effective selection to your automation wants. Low price & meals secure. Utilized in water remedy, paper & pulp, wastewater remedy, and many others

Electric-Actuator Ball-Valve 3pc-Screwed

Application


KLQD electric ball valve that can offer you a versatile fluid control solution, then the electrical three-piece ball valve will probably be your first selection. The benefit of the three-piece ball valve is that it’s composed of three elements, simple to disassemble and restore, and has an extended service life. It may be personalized into threaded connection, flange connection, clamp connection or welded connection in response to your pipe connection necessities to fulfill your set up wants.

Electric-Actuator Ball-Valve 2pc-Flange

KLQD Electric Actuator Ball Valve 2pc Flange that may offer you a dependable fluid control solution, then the electrical flanged ball valve shall be your valve of alternative. Flanged ball valve may be custom-made into float ball sort or trunnion mounted sort in response to your stress necessities to make sure the conventional operation of the valve in your challenge.

Electric-Actuator Ball-Valve 3Way-Screwed

Application


KLQD Electric Actuator Ball Valve 3Way Screwed including L port and T port. As a diverter management valve for fluid management. electrical actuator with handbook override. Modulating kind electrical actuator and on-off kind electrical actuator for selection. Extensively used for water remedy, chemical industry, mining, and many others.

Electric-Actuator Ball-Valve 3Way-Flange

Application
KLQD Electric Actuator Ball Valve 3Way Flange with a quarter turn electric actuator. Electric actuator with manual override. T port and L port are accepted. providing one of the best answer for diverter the mediums.
KLQD manufactures electrical actuator ball valve in 2 method sort and three method sorts on your venture.

Pneumatic-Actuator Ball-Valve 3way-Screwed

Application


Pneumatic Actuator Ball Valve 3way Screwed for diverter medium of control medium. 3 way ball valves come with a T or L port fluid passageway inside the rotor. Spring return and double acting are available.
KLQD provides 3-way pneumatic actuator ball valve in single acting and double acting actuator for your applications.

Pneumatic-Actuator Ball-Valve uPVC

Application


KLQD Pneumatic Actuator Ball Valve uPVC double union connection sort for fast connection. Options embody light-weight and low value. Spring return and double performing sort actuators can be found. A million lifespans, steady operation in your venture.
As a pneumatic actuator ball valve supplier, KLQD will assist you choose the appropriate valve and gives an economical valve resolution for you.

Pneumatic-Actuator Ball-Valve 2pc-Flange

Application


flange connection. Quick open and close, fast-acting, less flowing resistance. Features include compact design, easy operation and maintenance. Well for water, acids and natural gas and other general media. Available in ANSI, JIS, DIN, GB standard.
KLQD as a pneumatic actuated ball valve supplier. We provide various actuated ball valves in all sizes, materials and actuator types for your choice to help your automation easier.

Pneumatic-Actuator Ball-Valve 3pc-Screwed

Application


according to the pneumatic actuator can be divided into two types. One is double acting type, the other is spring return type(single acting type). Features of pneumatic actuator ball valve including strong sealing performance and million lifetimes. 3-piece ball valve design which easy to disassemble, easy to clean, improve the reuse rate and extend the working lifespan.
As a pneumatic actuator ball valve manufacturer, we manufacture various sizes, materials, connections of pneumatic ball valves for your project for flow control.

Pneumatic-Actuator AT-Series Single-Acting

Applications


KLQD Pneumatic Actuator AT Collection Single Appearing Spring Return Pneumatic Actuator with rack and pinion building. Air to open and interrupt to shut. Air provide energy vary from 2 bar to eight bar. Output vary from 10Nm to 2520Nm.KLQD manufacture pneumatic actuator in spring return and double appearing sort for various actuation.

Solenoid-Valve 4M310-Series 5/2-Way

Applications

KLQD Solenoid Valve 4M310 Sequence 5/2 Method Namur are extremely dependable, with an extended service life. They supply quick and secure switching in a compact design, which could be instantly mounted in any place on a NAMUR mounting plate or interface. A number of valves may also be mounted on a manifold to produce quite a few course of management actuators. NAMUR solenoid valves demand low management energy, and supply good medium compatibility between the method supplies. They’re usually designed with a spring return to supply fail-safe operation within the occasion of surprising energy loss, and could also be protected for outside use with a screened exhaust nut.