หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า

จำหน่าย  Pneumatic Actuator , Electric Acutator ยี่ห้อ KLQD
วาล์วติดหัวขับ คอนโทรลวาล์ว ที่ใช้ในโรงงานอุตสาหกรรม
อุปกรณ์ควบคุมวาล์ว ลิมิต positioner ฯลฯ

Contact Us

หัวขับลม pneumatic actuator klqd at series

Pneumatic Actuator

หัวขับลม แบบ Double Acting , Single Acting

หัวขับไฟฟ้า electric actuator klqd klst series

Electric Actuator

หัวขับไฟฟ้า แบบ On-Off , 4-20mA มีให้เลือกแบบ AC , DC

หัวขับลม pneumatic actuator accessory

Optional Actuator

อุปกรณ์เสริมหัวขับลม เช่น ลิมิตสวิตซ์ โซลีนอยด์วาล์ว

หัวขับลม pneumatic actuator positioner rotork

Rotork Positioner

โพซิชั่นเนอร์ สำหรับหัวขับวาล์วลม Rotork สามารถใส่กับหัวขบลมทุกยี่ห้อ

Table of Contents

Pneumatic Actuator Control Valve is a valve that uses compressed air to control the flow of liquids or gases. They are used in a variety of applications, including manufacturing, automotive, and aerospace.

Actuator are classified according to their size, shape, and function. The most common type of actuator is the globe valve, which is used to control the flow of liquids or gases in a pipeline. Globe valves are available in a variety of sizes and shapes, and they can be either manual or automated. Another type of actuator is the butterfly valve, which is used to regulate the flow of liquids or gases in a system. Butterfly valves are available in both manual and automatic versions.

คอนโทรลวาล์วหัวขับ เป็นวาล์วที่ใช้อากาศอัดเพื่อควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซ มีการใช้ในการใช้งานที่หลากหลาย ในหลายอุตสาหกรรม เช่น การผลิตยานยนต์ และการบินและอวกาศ

วาล์วหัวขับถูกจำแนกตามขนาด รูปร่าง และการทำงาน ชนิดที่พบบ่อยที่สุดคือ Globe Valve ซึ่งใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซในท่อ Globe Valve มีให้เลือกหลายขนาดและรูปทรงสามารถเลือกได้ทั้งแบบใช้มือและแบบอัตโนมัติ วาล์วหัวขับอีกประเภทหนึ่งคือ บัตเตอร์ฟลายวาล์ว ซึ่งใช้เพื่อควบคุมการไหลของของเหลวหรือก๊าซในระบบมีให้เลือกทั้งแบบแมนนวล แบบอัตโนมัติ แบบกึ่งอัตโนมัติ เมื่อติดหัวขับลมหรือหัวขับไฟฟ้าเข้าไป

หัวขับลม , วาล์วติดหัวขับลม

อุปกรณ์เสริม หัวขับลม Accessory for Pneumatic Acutator

หัวขับไฟฟ้า , วาล์วติดหัวขับไฟฟ้า