Epic 3 มาตรฐาน ISO5211 (Useful ISO5211 Mounting Dimension)

หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า ISO5211 Mounting Dimension

มาตรฐาน ISO5211 คืออะไร? สำคัญกับวาล์วหัวขับอย่างไร?

มาตรฐาน ISO5211 คือมาตรฐานยุโรป ที่กำหนดระยะต่างๆ ซึ่งจำเป็นต่อการติดตั้ง(Mounting) หัวขับ(Actuator)และวาล์ว(Valve)เข้าด้วยกัน รายละเอียดของมาตรฐาน ISO5211 จะบ่งบอกระยะ(Dimention)ที่สำคัญไว้ เช่น ระยะห่างระหว่างรูร้อยน็อต ขนาดน็อต เป็นต้น เพื่อให้ผู้ออกแบบ ผู้ผลิตหรือแม้แต่ผู้ซื้อ สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่สามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้โดยไม่ต้องใช้อุปกรณ์เสริม โดยมาตรฐานนี้ได้กำหนดค่าเพื่ออธิบายรายละเอียดเหล่านี้ด้วยอักษร “F” ตามด้วยค่า เช่น F3 F5 F16

สำหรับวาล์วที่มี ISO5211 มักจะพบในวาล์วที่ออกแบบมาเพื่อใส่กับหัวขับโดยตรง สังเกตได้จากชื่อของวาล์ว ยกตัวอย่างเช่น Ball Valve Direct Mount และ Butterfly Valve Bare Shaft หากในสเปคสินค้าไม่ได้ระบุค่า F เอาไว้ ผู้ใช้สามารถวัดระยะจริงแล้วเทียบกับตารางมาตรฐานได้

ทั้งนี้นอกจากการดูระยะจากมาตรฐาน ISO5211 แล้วยังมีปัจจัยสำคัญอย่างค่าทอร์ค(Torque) รูปแบบการทำงานของหัวขับที่มีทั้งแบบ Double Acting, Single Acting ซึ่งจำเป็นต้องทราบก่อนการเลือกซื้อ

ประโยชน์ของมาตรฐาน ISO5211

ประโยชน์ของ ISO5211 คือการที่ผู้ใช้สามารถเลือกหัวขับและวาล์วที่มีระยะร้อยน็อตตรงกันได้ ทำให้ประหยัดเวลาในการติดตั้งและลดต้นทุนที่อาจเกิดจากการดัดแปลง ทั้งยังช่วยให้การบำรุงรักษา หรือซ่อมแซมเร็วขึ้น และช่วยให้สามารถเปลี่ยนยี่ห้อหรือหายี่ห้อทดแทนได้ เพราะแต่ละส่วนจะถูกปรับโดยมาตรฐานเดียวกัน

ค่า F ของวาล์วกับหัวขับไม่ตรงกันทำอย่างไร?

หากค่า F ของหัวขับและวาล์วไม่ตรงกัน สามารถแก้ไขได้โดยการดัดแปลง ซึ่งทางบริษัท ปาโก้ ได้ออกแบบอุปกรณ์เสริมที่ทำให้วาล์วและหัวขับที่มีค่า F ไม่ตรงกันสามารถติดตั้งเข้าด้วยกันได้ ในที่นี้เราเรียกอุปกรณ์ดังกล่าวว่า Keymounth และ Bush (อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับลูกค้าที่ทำการซื้อชุดวาล์วหัวขับกับเราเท่านั้น ไม่มีจำหน่ายแยกน้า)

    มาตรฐานการติดตั้งนี้ให้ประโยชน์มากมาย เช่น วาล์วประกอบมีการติดตั้งได้หลากหลายทั้งด้านการใช้งาน และเงื่อนไขนี้ส่งผลให้มีการออกแบบที่กำหนดเองขึ้นมามากมายการทำความเข้าใจความเกี่ยวเนื่องระหว่างส่วนประกอบเหล่านี้จึงมีความสำคัญ ต่อทั้งอายุการใช้งานของอุปกรณ์,ความปลอดภัยและประสิทธิภาพการทำงานของวาล์ว
Mounting Dimension
ISO Mounting Dimension คือ ระยะสำหรับยึดหัวขับกับวาล์วดังรูป

pako penumatic actuator วาล์วหัวขับ หัวขับลม ISO 5211 Mounting Dimension

Dimension มาตรฐานสำหรับ ISO 5211

pako penumatic actuator วาล์วหัวขับ หัวขับลม Iso5211

Ex. ลูกค้าต้องการ วาล์วผีเสื้อ ติดหัวขับลม เราควรเลือกการใช้งานอย่างไร ?
– แรงบิดของวาล์ว (Torque) ควรเลือกค่าของแรงบิดหัวขับให้เยอะกว่าวาล์ว และค่าระยะความปลอดภัย (Safety Factor) เพื่อให้ใช้งานได้อย่างราบลื่น
– ค่าระยะ Z (อางอิงตามรูปด้านบน) ซึ่งจะบอกระยะในอุปกรณ์ วาล์วและหัวขับ ให้ตรงกันเพื่อสามารถร้อยน็อตเข้ากันได้ เรียกว่า F เช่น ระยะ Z ขนาด 70mm. เป็นมาตรฐาน F07 เป็นต้น

– ค่าระยะ G (อางอิงตามรูปด้านบน) คือขนาดของแกน Shaft Valve สำหรับติดกับหัวขับวาล์ จะต้องมีขนาดที่ตรงกัน ระหว่าหัวขับและวาล์ว หากระยะของ Shaft Valve ไม่ตรงกัน สามารถเพิ่มขนาดของ Shaft ได้ โดยใช้ Star Adaptorpako penumatic actuator วาล์วหัวขับ หัวขับลม adaptor

Valve Actuator

KLQD Actuator

บทความที่คุณอาจสนใจ