หมวดหมู่ : PISTON VALVE

พิสตั้นวาล์ว (Piston Valve) เป็นชนิดหนึ่งของวาล์วที่ใช้ในการควบคุมการไหลของของเหลวหรือแก๊ส โดยอาศัยการเคลื่อนที่ขึ้น-ลงของพิสตันภายในวาล์วเพื่อเปิด-ปิดทางผ่านของสารที่ไหล พิสตั้นจะได้รับแรงผลักดันจากแรงดันลมอัด ของเหลว หรือแรงสปริง ทำให้เคลื่อนที่ขึ้นหรือลง เปิดหรือปิดวาล์ว การติดตั้งและบำรุงรักษาพิสตั้นวาล์วค่อนข้างง่าย จึงนิยมใช้ในอุตสาหกรรมที่ต้องการควบคุมการไหลอย่างรวดเร็วและมีประสิทธิภาพสูง เช่น อุตสาหกรรมพลังงาน น้ำมัน ปิโตรเคมี และอุตสาหกรรมอื่นๆ

  • มีการแสดงตำแหน่งเปิดหรือปิดวาล์ว
  • นักบินภายนอกแบบนิวแมติกสามารถเพิ่มอายุการใช้งานและไม่ต้องบำรุงรักษา
  • มีต่อมซีลที่ปรับได้เองระหว่างพอร์ตล้นและแถบเลื่อนเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพการซีล
  • การออกแบบโครงสร้างแบบ Y ช่วยให้มีการไหลได้มาก (เมื่อเทียบกับโกลปวาล์ว) โครงสร้างกะทัดรัด ตอบสนองรวดเร็ว