หมวดหมู่ : PNEUMATIC CYLINDER

กระบอกลม หรือ Pneumatic Cylinder เป็นอุปกรณ์ที่ใช้พลังงานจากลมอัดในการขับเคลื่อนก้านสูบให้เคลื่อนที่ไปข้างหน้าและถอยกลับ เมื่อลมอัดถูกส่งเข้ามาในกระบอก แรงดันของลมจะผลักดันให้ก้านสูบเคลื่อนที่ออก และเมื่อลมอัดถูกระบายออก สปริงจะดึงก้านสูบกลับเข้าไปในกระบอกอีกครั้ง กระบอกลมมีข้อดีคือง่ายต่อการติดตั้ง สามารถควบคุมความเร็วและระยะทางการเคลื่อนที่ได้ รวมทั้งมีราคาไม่แพง จึงนิยมนำไปใช้งานในระบบอัตโนมัติ เครื่องจักรกล และอุตสาหกรรมต่างๆ