Epic 5 Mounting Pad สําหรับ Ball valve และ Butterfly Valve

หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า Mounting Pad สําหรับ Ball valve และ Butterfly Valve

Mounting Pad ใช้สําหรับต่ออุปกรณ์เสริม เช่น หัวขับลม หัวขับไฟ หรือ เกียร์ ซึ่งมีตำแหน่งรูปยึดน็อตและก้านวาล์วมีรูปทรงเป็นสี่เหลี่ยมจัตุรัส (อ้างอิงจาก มาตรฐาน ISO 5211) มีลักษณะตามรูปดังนี้

pako penumatic actuator วาล์วหัวขับ หัวขับลม

 

หากอุปกรณ์วาล์วที่ไม่มี Mounting Pad และ ก้านวาล์วไม่เป็นลักษณะทรงสี่เหลี่ยม ให้ใช้อุปกรณ์เสริมในการแปลงให้มีตำแหน่งยึดน็อต เรียกว่า “ Keymount” ตามรูป

pako penumatic actuator วาล์วหัวขับ หัวขับลม non mounting

 

บทความที่คุณอาจสนใจ