Epic 10 เลือกค่า Torque สําหรับ Rack & pinion Pneumatic Actuators Single Acting

หัวขับลม หัวขับไฟฟ้า เลือกค่า Torque สําหรับ Rack pinion Pneumatic Actuators Single Acting
Download PDF

Table of Contents

วิธีการเลือกค่า Torque มีปัจจัยหลัดดังนี้

  1. ค่า Torque ของวาล์ว
  2. Working Pressure ของท่อ
  3. Safety factor 

การหาค่า Torque ของวาล์ว 

วาล์วแต่ละผู้ผลิต จะมี Spec ซึ่งจะระบุบ รายละเอียดวัสดุของวาล์วรวมไปถึง ค่า Trque ของวาล์วในแต่ละขนาดอีกด้วย แต่บางผู้ผลิตก็ไม่มีรายละเอียดระบุบในส่วนของ ค่า Torque จึงจำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ในการหาค่า torque ของวลาล์ว นั่นคือ Torque meter สามารถอ่านได้ในบทความนี้ 

Working Pressure ของท่อ 

คือแรงดันภายในระบบท่อที่ใช้งาน สามารถสอบถามหรือหาข้อมูลได้โดยสามารถสอบถามกับเจ้าหน้างานได้ หรือ Spec ของจุดกำเนินแรงดันภายในหน้างาน

Safety factor

Safety factor คือ ปัจจัยด้านความปลอดภัยเป็นการแสดงออกถึงความปลอดภัยในการใช้งานของระบบมากกว่าที่จะต้องใช้สำหรับการโหลดที่ต้องการ ปัจจัยด้านความปลอดภัยมักจะคำนวณโดยกันได้กับหลายอุปกรณ์ภายในโรงงาน

ภาพแสดง ค่า torque Rack & pinion Pneumatic Actuators Single Acting

เมื่อคำนวนค่า torque วาล์ว ได้แล้ว ก็สามารถเลือกหัวขับให้เหมาะสมกับวาล์วได้

torque pneumatic actuator KLQD วาล์วหัวขับลม วาล์วติดหัวขับ ปาโก้เอ็นจิเนียริ่ง 1

ตัวอย่างการเลือกหัวขับ : ค่า Torque ของวาล์วตัวหนึ่ง เท่ากับ 8 Nm ใช้แรงดันลมที่ 6 bar

วิธีการเลือก

1. ให้เผื่อค่า Safety factor ไว้ที่ 25% = 10 Nm

2. ให้เลือกค่า torque ในช่อง แรงดันลม (Bar) และช่อง Spring Torque ให้เหมาะสมกันเพื่อให้ช่วงเวลาในการเปิดและปิดของวาล์วใกล้เคียงกัน

3. ตัวอย่างค่า toruqe ของวาล์ว จะได้หัวขับรุ่น AT-63S สปริง 10 ตัว